Jaamacadda City oo ogeysiis u direysa ardayda dugsiyada ka soo baxday.

Dhamaan ardayda iyo waalidiinta  ubadkooda la jecel waxbarasho iyo Mustaqbal  ifaya, kana soo baxay  Dugsiyada Saree ee Dalka, waxaa la ogeysiinayaa in Jaamacadda City oo aad uga barateen waxbarasho tayeeysan iyo manahaj casri ah, in ay qaadaneyso arday cusub sanad Dugsiyeedka  2015-2016.

Isqorista iyo u diyaar garowga Imtaxaanka Qabuulka wax ay ka socdaan Xarunta Dhexe ee Jaamacadda City, km4.

Jaamacadda waxey qaadaneysaa sanad dugsiyaadkaan araday ka kooban part time iyo full time, tirada  oo xadidan awgeyd yaan  lagaabuuxin ee   horay ugaar.

F.G.

 1. Ardayda ka gasaha  kaalimo sare imtaxaan ka qabuulka Jaamacadda waxey heli  doonaan waxbarasho lacag la’aan ah.
 2. Kuwa is dii wan galiya waqti hore ayagana waxay heli doonaan mudnaan gaar ah.

 

Sharuudaha  Aradayga  looga Baahanyahay:

 1. Shaahadda Dugsiga Sare Asali yo Koobi
 2. 4 Sawir nooca teesaraha iyo Gal Waraqadeed
 3. Warqadda Dhalashada iyo Sugnaanta
 4. Lacagata Isdiiwan galinta oo u bixinaayo Imtixaanka ka dib

Kulliyadaha ay ka koo bantahay Jaamacadda:-

 Kulliyadda Engneeringa oo ka kooban;-


Civil Engineering

 1. IT
 1. Kulliyadda Qeyraadka Dabiiciga iyo Culuumta Badda;
 2. Marine Science
 3. Agriculture

 

 1. Kulliyadda Cilmiga bulshada iyo Culuumta Siyaasadda
 2. Sharia & Law
 3. Political Science &Public Administration

 

 1. Kulliyadda Maamulka iyo Maareynta Ganacsiga
 2. Accounting
 3. Management
 4. Administration of Justice