Fursado Shaqo oo ay soo bandhigtay Maxkamada Sare ee Dalka.

FURSAD SHAQO GARSOOREYAAL

FURSAD SHAQO KAALIYEYAAL