Fursado Shaqo oo ka banaan Wasaaradda Arrimaha Dibada.

019-2-00616 E bo. banan (1) Muq.

2019-2-00996 E

2019-2-01006 E